Home 

 

Voor wie is bowls bedoeld ?      Van        Tot                       

Iedereen die aan sport wil doen, zonder zich al te zwaar in te spannen, kan bowls gaan spelen.
Leeftijd speelt geen rol, dus in principe is bowls voor alle leeftijden.
Bowls is uitermate geschikt voor de wat oudere mens.
Bowls zorgt voor de broodnodige lichaamsbeweging, is spannend en daarbij ook nog gezellig.
Onze vereniging bestaat dan ook voornamelijk uit mensen tussen de 50 en 85 jaar.
Vutters en gepensioneerden beschikken nu eenmaal over meer vrije tijd.
Maar vergis u niet, in Nederland zijn vele bowlsverenigingen met jonge leden.
Dit is wel het bewijs dat het een mooie, spannende, recreatieve sport is.
Wereldwijd zijn er tienduizenden beoefenaars van alle leeftijden.
In Engeland en meerdere landen zelfs op semiprof- niveau.
Maar is in ons land gelukkig als tijdverdrijf, gezelligheid en beweging bedoeld.